Kommer journalistiken som den är att överleva?

Vart vänder du dig för att få information om de senaste händelserna? Många svarar forfarande Aftonbladet eller SVT, men allt fler svarar också Twitter eller Facebook. När terrordåden i Paris hände i oktober var Twitter först ut med nyheten, och där spred det sig fort. Långt efter började SVT sända live, då valde många istället att följa utvecklingen på Twitter och svensk media fick massiv kritik. Det är svåra tider för den svenska journalistiken med mycket som har förändrats på kort tid. 

Redan 2010 skrev man om hur de sociala medierna skulle komma att förändra journalistiken. Man såg hur bloggar, 4248710-iphone5Facebook och Twitter tog allt större plats i våra liv – och hur förändringen var näst-intill oundviklig. Året efter, 2011, blev det ännu tydligare i och med den arabiska våren – då flertalet länders befolkning gjorde revolt mot de som bestämde i landet, någonting som varit omöjlig om inte sociala medier funnits.

Svensk press vs sociala medier 2016

Hur är det då nu? 5 år senare är kämpar nu journalisterna med att hålla samma takt som övriga mer levande medier som är styrda av alla som vill styra. Dessutom blir snabba klick en allt viktigare del för tidningar som behöver läsare, vilket försämrar artiklarnas kvalitet, och tidningar som Aftonbladet och Expressen försöker ta en plats på marknaden med nyhetsklipp istället för skrivna artiklar. Det är en förändring och det som tidigare var renodlade tidningsredaktioner kan nu snarare ses som produktionsbolag där målet är att producera allt från artiklar och native-advertising till informationsfilmer och tv-reportage.

I en artikel från Svenska Dagbladet skriver man under rubriken ”Överlever journalistiken Facebook?”

Så hur blir då framtiden? Det är inte helt lätt att säga. Klart är att värden kommer att gå förlorade. Avgörande här är i vilken mån kunskapsorganisationer förmår omforma sig till egna medier i en tid där de traditionella medier de har förlitat sig på krisar och går omkull. Mäktar universitetsvärlden och forskningen med att föra ut den kunskap som behövs i en tid präglad av lögner? Bildningsorganisationerna? Fackförbunden? Myndigheterna? Kommunerna? Samtidigt kommer – utan tvivel – nya värden att tillkomma som en följd av omdaningen och pånyttfödelsen av journalistiken.

Viktigt är dock att komma ihåg att många trodde musikindustrin var död i och med möjligheten till nerladdning, men så kom Spotify och andra streaming-tjänster – och musiken överlevde. Förhoppningsvis kommer folk fortsätta uppskatta bra journalistiska reportage och välskrivna artiklar.