Framtidens tidning

Den nya tekniken utmanar ständigt de etablerade medierna på olika sätt, och de som är hårdast trängda i denna situation är pressen, inte minst morgontidningarna. Vad kan de olika aktörerna i branschen göra för att vara säkra på att överleva? Och hur kommer framtidens tidningar att påverkas av den utveckling som sker nu? Det är två av frågorna som den här sidan syftar till att besvara.

Allt färre prenumererar på morgontidningar, framför allt i landsorten. Tidningar säger upp personal, slås ihop eller lägger ned. Att trycka nyheter på papper och distribuera dem är nämligen dyrt. Det finns en förhoppning om att det ska gå att producera innehåll på nätet som läsarna är beredda att betala för, men än så länge är det nästan bara Aftonbladet som har lyckats med detta. Till skillnad från många andra tidningar har Aftonbladet också ansenliga annonsintäkter, inte minst från sin nätupplaga.

Konglomerat

Hemligheten ligger kanske i att ha en tillräckligt stor koncern i ryggen. Aftonbladet är som bekant en del av Schibsted, där också Svenska Dagbladet ingår. Den tidningen går sämre, även om den fortfarande ligger på plus tack vare bl.a. presstödet. Dessutom äger Schibsted sajter av helt annan typ, som Blocket, vilket gör att man kan få in pengar på annat håll. Frågan är bara hur intressant det kommer vara att fortsätta driva Svenska Dagbladet den dag tidningen inte längre går med vinst. En aktiv press som kan granska makten är en viktig del i ett demokratiskt samhälle.

Den största svenskspråkiga tidningen i Finland, Hufvudstadsbladet, ägs av stiftelsen Konstsamfundet. En stiftelse har inte samma vinstkrav på sig som ett aktiebolag, och driver ett flertal andra verksamheter, bland annat en galleria i Helsingfors. Detta gör att man kan fortsätta driva Hufvudstadsbladet trots att tidningen går med förlust. De flesta tidningar har det dock inte så väl förspänt.

Samtidigt som vi genomlever en tid av stora prövningar för pressen är det också en intressant utveckling. Vi kommer att få se stora förändringar de kommande åren, och för en konsument är det ganska spännande.

Vi på I-Magasin älskar allt som har med tidningar att göra!